Kończymy projekt termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Skarbowej 13 w Żaganiu.

W ramach inwestycji wymieniono okna i drzwi, wykonano izolację termiczną ścian fundamentowych i cokołowych, stropodachu, zadaszenie nad wejściem, schody zewnętrzne, kraty i balustrady, rynny i rury spustowe, wykonano opaskę wokół budynku, remont kominów, instalacji centralnego ogrzewania – montaż nowego pieca, instalacja wentylacji, oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej i instalacji elektrycznej w kotłowni, zasilania urządzeń wentylacji i sterowników, montaż instalacji odgromowej.

Przygotowaliśmy film ukazujący inwestycję i promujący wykonaną inwentaryzację. Film dostępny jest tutaj.

Inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna.