10 października gościliśmy w Żaganiu 4-osobową delegację z naszego miasta partnerskiego Chocimia. Wizyta ukraińskich partnerów w żagańskim magistracie była okazją do sprecyzowania dalszych form pomocy i współpracy pomiędzy samorządami. Mer Chocimia Andrij Dranczuk poinformował burmistrza Andrzeja Katarzyńca o obecnej sytuacji w mieście i w Ukrainie. W związku z rosyjską agresją do naszych partnerów trafiają uchodźcy wewnętrzni z różnych regionów Ukrainy, w których toczą się walki. W większości są to kobiety z dziećmi, osoby starsze i niepełnosprawne, jak również inwalidzi wojenni. Konieczne jest zapewnienie im dachu nad głową, co przekracza możliwości gminy. Brakuje materiałów budowlanych, a znaczna część floty miasta (pojazdy mechaniczne, autobusy) została przekazana na potrzeby sił zbrojnych. Włodarze omówili również kwestie związane z funkcjonowaniem chocimskich placówek oświatowych i ich potrzebami. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zadeklarował pomoc w zakresie wyposażania meblowego szkół i przekazania pomocy naukowych. Na zakończenie spotkania poruszono tematy związane z rozwojem współpracy w zakresie kultury (koncerty, wystawy), sportu (turniej piłki nożnej) oraz realizacji wspólnych projektów z lokalnymi stowarzyszeniami.