Informujemy, że w dniach od 27 listopada do 18 grudnia 2023 roku zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Żaganiu oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Żaganiu – obszar A

Projekty planów dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, plac Słowiański 17, 68-100 Żagań oraz na stronie internetowej UM. Obwieszczenie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyłożenia i sposobu składania uwag dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Żagań, w zakładce ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad w/w projektami planów odbędzie się 8 grudnia 2023 roku w pok. 25 w godz. 11.00–12.00.

Uwagi do wyłożonych projektów można składać do 05.01.2024 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Starego Miasta

MPZP Stare Miasto A

Projekt uchwały Stare Miasto

Projekt uchwały Stare Miasto A

zmiana Starego Miasta obszar A-prognoza przyrodnicza

zmiana starego Miasta-prognoza przyrodnicza