W Dniu Pracownika Socjalnego pracownicy żagańskiego OPS otworzyli Centrum Kompleksowego Wsparcia. Z okazji własnego święta oddali do użytku przestrzeń, która zapewni ciepło i godność osobom wykluczonym. Obiekt powstał w zdewastowanym budynku, który własnymi siłami odremontowali pracownicy Ośrodka. Sukcesywnie remontowano pomieszczenia, wyposażając pokoje w elementy pochodzące również z odzysku z innych remontowanych miejskich obiektów (grzejniki pochodzą ze starego przedszkola przy ulicy Żarskiej!). O tym, w jak złym stanie były pomieszczenia przed remontem, świadczą tablice ze zdjęciami umieszczone przy wejściu do każdego z nich.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował pracownikom OPS oraz dyrektorowi Piotrowi Puchalskiemu za stworzenie miejsca, które kompleksowo zadba o osoby bezdomne i potrzebujące wsparcia. Powstały mieszkania adaptacyjne, w których schronienie znajdą osoby nagle pozbawione dachu nad głową – ofiary przemocy, samotne matki, osoby z przyczyn zdrowotnych niewydolne społecznie. Andrzej Katarzyniec podkreślił, że ten ogromny wysiłek zrewolucjonizował pomoc społeczną w Żaganiu – obszaru zaniedbanego przez władzę przez dziesięciolecia.

Dyrektor Piotr Puchalski podkreślił, że w nowym obiekcie znajdują się również prysznice dla osób chcących skorzystać z kąpieli, ogrzewalnia dla bezdomnych, poradnia psychologiczna oraz biuro, w którym będą odbywały się dyżury prawnika. W budynku uruchomiona zostanie również wypożyczalnia małego sprzętu medycznego oraz usługa “złotej rączki” dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych.

Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza Żagania wymienił darczyńców, dzięki którym odbył się remont. Podziękował radnemu powiatowemu Sebastianowi Galasiakowi oraz Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w Zielonej Górze za pomoc finansową. Dyrektorowi OPS za współpracę w stworzeniu miejsca, którego brak dał się we znaki gospodarzom miasta na początku kadencji. Okazało się, że nie ma gdzie zabezpieczyć pobytu osobie wymagającej natychmiastowego wsparcia. Podjęto wówczas decyzję o utworzeniu takiej przestrzeni i dziś plan ten się urzeczywistnia.

Zaangażowanie pracowników OPS-u oraz osób już zamieszkujących część mieszkań wspomaganych widać również wokół budynku. Przestrzeń zagospodarowano własnymi siłami. Ten ogrom pracy zaowocował kompleksem, który stanie się początkiem nowego życia dla osób wykluczonych i doświadczających przemocy.