Trwają nasadzenia drzew na terenie miasta. Część z nich prowadzimy w oparciu o decyzje starostwa lub konserwatora zabytków. Inne z uwagi na potrzebę wymiany egzemplarzy uschniętych lub uszkodzonych. W sumie nasadzamy 70 nowych drzew – pięćdziesiąt w rejonach ulicy Łużycka, Bema, Leśnej, stadionu “Czarnych”, placu Królowej Jadwigi, parku przy PSP nr 7 oraz dwadzieścia drzew na Osiedlu na Górce. W przestrzeni miejskiej pojawią się brzozy, klony kuliste, jarzębiny, dęby czerwone i lipy.