24 listopada burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie przetargowe na budowę ulicy Kazimierza Wielkiego w Żaganiu w zakresie nawierzchni drogi i chodników (z kostki betonowej), kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycję należy wykonać w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zamówienie objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 2 milionów złotych.

Termin elektronicznego składania ofert wyznaczono do 14 grudnia 2023 r. do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 14 grudnia 2023 roku od godziny 10.30.

Link do strony postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-afcb1876-8a00-11ee-b55a-a22b2d7f700e