22 listopada burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Młynarskiej w zakresie drogi pieszo-rowerowej, czyli wykonanie ścieżki rowerowej od ulicy Żarskiej do ulicy Długosza, a wzdłuż ulicy Młynarskiej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości nawierzchni 2,5 m wraz ze zjazdami do posesji. Zadanie należy wykonać w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin elektronicznego składania ofert został wyznaczony do 11 grudnia do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 11 grudnia od godziny 10.30.

Zamówienie objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dbefd496-886b-11ee-b55a-a22b2d7f700e