Informujemy, że od 8 grudnia 2023 roku interesanci przychodzący do żagańskiego magistratu będą proszeni o używanie środków ochrony bezpośredniej (maseczek) w trakcie przebywania na terenie obiektu. Wprowadzane ograniczenia wynikają ze wzrostu przypadków zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) i mają na celu ochronę osób pracujących w urzędzie oraz petentów.