Spotkanie z KSSSE

W poniedziałek żagańscy przedsiębiorcy spotkali się z przedstawicielem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztofem Babijem. Tematem spotkania była możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przez firmy funkcjonujące w Żaganiu. W prosty i przejrzysty sposób przedstawione zostały kryteria ilościowe i jakościowe, które należy spełnić, by uzyskać decyzję o wsparciu.

Niezwykle istotny jest fakt, że przedsiębiorcy działający na naszym terenie znajdują się w najbardziej korzystnej sytuacji z punktu widzenia uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na okres 12-15 lat: w Żaganiu obowiązują najniższe w całym województwie progi wydatków poniesionych na nowe inwestycje i reinwestycje, ponadto tutejsze firmy automatycznie mają spełniony jeden lub dwa (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) z warunków jakościowych. Innymi słowy – u nas najłatwiej będzie uzyskać wsparcie z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Co więcej, na wsparcie mogą liczyć zarówno mikro-, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa.

Przedstawiciele lokalnych firm uczestniczący w spotkaniu wyrazili spore zainteresowanie uzyskaniem zwolnienia z podatku dochodowego, w związku z powyższym burmistrz Andrzej Katarzyniec zaproponował, by w I kwartale 2024 roku zorganizować kolejne spotkanie z KSSSE, na które już teraz serdecznie zapraszamy.