Z żagańskim magistratem po dziesięcioleciach współpracy pożegnała się dzisiaj mecenas Maria Wrońska. Burmistrz Andrzej Katarzyniec serdecznie podziękował za wsparcie i profesjonalizm, który towarzyszyły każdej wspólnie podejmowanej decyzji, prowadzonej sprawie, wydanej opinii prawnej. Za wyjątkową opiekę i wsparcie w sprawach “trudnych” podziękowali Marii Wrońskiej naczelnicy wydziałów “problematycznych” – Agnieszka Fedorowicz i Roman Ciszewski. Przewodniczący rady Adam Matwijów przypomniał pierwsze spotkanie w magistracie z młodą panią mecenas jeszcze w latach 90-tych, w trakcie swojej pierwszej kadencji radnego. Wszyscy podkreślali, że najważniejszą cechą określającą Marię Wrońską była i jest jej ogromna wiedza oraz doświadczenie połączone z serdecznością.

Nasze dni mierzone są w godzinach, nasza wiedza wyznaczana przez lata – powiedział w trakcie spotkania burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Wiele z nich w swoim zawodowym życiu spędziła Pani w służbie naszemu miastu. Od początku wyznaczała Pani odpowiednie ścieżki i kierunki, wyjaśniając konsekwencje i korygując błędy. Dziękujemy za każdą opinię, poradę, wskazówkę. Za każdą chwilę poświęconą potrzebom Żagania i jego mieszkańcom. Dziękujemy również za możliwość współpracy z profesjonalistką – za wiedzę i doświadczenie, którymi przez wszystkie lata pracy dzieliła się Pani z pracownikami naszego magistratu.

Życzymy Pani, Pani Mario, aby nadchodzące lata przyniosły zasłużony odpoczynek, przywołując od czasu do czasu wyłącznie dobre wspomnienia z okresu spędzonego z nami.  W imieniu własnym i współpracowników życzymy Pani przede wszystkim dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń, przez pracę odkładanych „na później”. Niech „później” będzie czasem uśmiechu, rozwijanych pasji i radości z bycia wśród bliskich.