Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec jako jedyny samorządowiec w regionie zorganizował debatę na temat możliwości budowy spalarni śmieci w Marszowie. Przybyło wielu mieszkańców regionu zainteresowanych tematem, aby wysłuchać obu zaproszonych stron.

Przewodniczącym strony społecznej był pan Krzysztof Prucnal, Janusz Bronowicz prezes Stowarzyszenia “Czyste Powietrze”, dr hab. Maciej Oziembłowski, mgr farmacji Jarosław Żugaj, Leszek Kędzior członek Komitetu Społecznego “Stop wrocławskiej spalarni” oraz mecenas Kazimierz Pańtak.

Łużyckie Centrum Recyklingu reprezentował mecenas Maciej Kiełbus, członek zespołu doradczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska do spraw systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami, mgr inż. Wojciech Dronia, odpowiedzialny za rozwój i inwestycje w ŁCR, dr inż. Krzysztof Hazia, autor raportu o oddziaływaniu na środowisko elektrociepłowni, profesor dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej, ekspert w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, Krzysztof Rut oraz inżynier Andrzej Piotrowski, dyrektor ds. rozwoju Veolia Energia Polska SA.

Na wstępie spotkania burmistrz Andrzej Katarzyniec wyjaśnił wydanie przez magistrat pozytywnej opinii do wniosku burmistrza Szprotawy, który wystosowano na wstępnym etapie postępowania w zakresie wydania „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy elektrociepłowni”. Decyzję środowiskową dla inwestycji wyda burmistrz Szprotawy w oparciu o uzgodnienia dokumentacji przez Wody Polskie, Sanepid i GDOŚ, nie w oparciu o opinie samorządów. Zatem opinia ta nie jest wiążąca dla postępowania.

Debatę rozpoczęły pytania strony społecznej do inwestora, który wyjaśniał technologiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania spalarni. O swoich obawach w zakresie zanieczyszczenia środowiska mówiła strona społeczna, wskazując na konieczność wypracowania innych rozwiązań w obszarze poprawy segregacji odpadów. Profesor Grzegorz Wielgosiński podkreślił, że spalanie redukuje składowanie odpadów. Nie zastępuje segregacji. Strona społeczna zaprezentowała obawy dotyczące emisji szkodliwych substancji, postulując odroczenie podobnej inwestycji do czasu znalezienia innych technologii likwidacji frakcji nie nadającej się do recyklingu.

Po wielu godzinach dyskusji ekspertów głos zabrali mieszkańcy Żagania, Żar oraz Marszowa, którzy zgodnie potwierdzali, że jest to dla nich pierwsza możliwość prowadzenia dialogu w takiej formule, wymiany opinii i konfrontacji poglądów.

Pięciogodzinne rozmowy zakończyła prezentacja stanowisk zaproszonych stron.