Informujemy, że zarządzeniem nr 5/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie: piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, sportów siłowych, sportów walki, sportów wodnych, lekkoatletyki.

Do realizacji zadania, o którym mowa wyżej, wybrano podmioty uprawnione, którym przyznano dotacje na sfinansowanie realizacji zadania.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku