1,5% podatku w Żaganiu

Kolejny raz zachęcamy Państwa do pozostawienia podatku w Żaganiu. Przypominamy, że taką możliwość otrzymuje każdy, kto realizuje obowiązek rozliczenie dochodu za rok miniony. Można przekazać 1,5 procent podatku dochodowego od osób fizycznych należnego państwu na działalność organizacji pożytku publicznego. Gorąco zachęcamy do przekazywania tych pieniędzy na żagańskie organizacje i stowarzyszenia, podmioty działające lokalnie. Warto zadbać o to, aby pieniądze te zostały w Żaganiu.

Status organizacji pożytku publicznego nadawany jest przez Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie dobrowolnych zgłoszeń przesyłanych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje kościołów i związków wyznaniowych) zainteresowane jego uzyskaniem. Zachęcamy, aby z wykazu organizacji pożytku publicznego wybrać działające w Żaganiu i przekazać część dochodu na realizację jego celów statutowych.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku