4 marca 2024 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zawarł umowę z Zakładem Produkcyjno-Usługowym MAG-BUD Małgorzata Grochowska z Kożuchowa na Termomodernizację obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zgodnie z projektem modernizowane będą dwa budynki – Miejskie Przedszkole nr 3 przy ul. Skarbowej 24 oraz filia Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Piłsudskiego 16. Oba zostaną ocieplone (również na poziomie ścian fundamentowych i stropodachu), wymienione zostaną okna i drzwi, rynny i rury spustowe. W przedszkolach wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, oświetlenie, wentylacja. Zamontowana zostanie fotowoltaika oraz nowe urządzenie grzewcze (pompy ciepła) z nową infrastrukturą (grzejnikami i podejściami do nich).

Koszt termomodernizacji obu przedszkoli wyniesie 4 380 000 złotych. Zadanie zrealizowane zostanie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.