Otwarty konkurs ofert

Informujemy, że zarządzeniem nr 111/2024 z dnia 14 maja 2024 r. Burmistrz Miasta Żagań unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

Uzasadnienie: w wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty na realizację ww. zadania publicznego.

Zarządzenie nr 111