Polsko-niemiecki dialog obywatelski

W czwartek 20 czerwca 2024 r. w Forst (Lausitz) odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach polsko-niemieckiego procesu partycypacji obywatelskiej. Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr wraz z partnerami projektu “Razem silniejsi – kryzysy w regionie przygranicznym” zapraszają mieszkańców do dialogu. Podczas III Polsko-Niemieckiego Dialogu Obywatelskiego będą toczyły się dyskusje na następujące tematy:

• W jaki sposób należy zorganizować i trwale zapewnić transgraniczną opiekę medyczną na naszym pograniczu i zabezpieczyć w przyszłości?
• Co szwankuje w transgranicznej turystyce i transporcie publicznym?
• Co jest przeszkodą dla transgranicznych ofert edukacyjnych?

Zgromadzone rekomendacje obywateli zostaną przekazane właściwym polsko-niemieckim gremiom, gdzie będą służyć jako wytyczne. Umożliwi to aktywny udział obywateli w rozwoju regionu oraz bezpośrednie włączenie pomysłów do planowanych lub nowych przedsięwzięć.

Kiedy: 20 czerwca 2024 r. o godz. 14:00

Gdzie: Restauracja Rosenflair we Wschodnioniemieckim Ogrodzie Różanym w Forst (Lausitz)

Kto: Ty i wielu innych zaangażowanych obywateli

 

Oprac. na podstawie przesłanych materiałów