Zielone światło dla rowerowej ścieżki

W połowie stycznia 2021 roku we współpracy z Iłową wystąpiliśmy do Nadleśnictwa Żagań o zgodę na stworzenie ścieżki rowerowej łączącej obie miejscowości, częściowo na gruntach nadleśnictwa. Planowana inwestycja byłaby przeprowadzona w ramach obszaru funkcjonalnego...
Ankietavideo

Pomysły na Żagań według organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2021-2026 przygotowaliśmy ankietę dla organizacji pozarządowych. Celem badania jest ocena możliwości rozwoju organizacji...
Uwaga komunikat

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 26 lutego o godzinie 10.00 odbędzie się w formie zdalnej XXVIII sesja Rady Miasta Żagań.
Komunikat

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności: 1) poradnictwo rodzinne,...
Spotkanie w sprawie jakości powietrza

Kontrola i podnoszenie jakości powietrza w mieście

Żagań posiada stały czujnik pomiaru jakości powietrza, który umieszczony jest na wieży Ratusza. Z inicjatywy stowarzyszenia "Realna Alternatywa" Lubuski Alarm Smogowy dokonał objazdowego pomiaru czystości powietrza, którego wyniki przedstawiono zastępcy burmistrza Sebastianowi Kuleszy (wyniki...

Rozmowy o kulturze

17 lutego burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z dyrektorami miejskich jednostek kultury, aby omówić możliwości działania w związku z częściowym otwarciem tych instytucji. Wszystkie podjęte dzisiaj uzgodnienia uzależnione będą jednak od rozwoju pandemii oraz...
Światowy Dzień Kota

Światowy Dzień Kota

W tym wyjątkowo sympatycznym dniu przypominamy o zwierzętach wolno żyjących, które potrzebują naszej pomocy. Straż Miejska prowadzi stałą zbiórkę karmy dla zwierząt, które otaczamy opieką w naszym mieście. Jak zapewne Państwo zauważyli w Żaganiu...
Uroczystości rocznicy walk o Żagań

Pamiętamy

16 lutego na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu upamiętniono 76. rocznicę walk o Żagań. Pod pomnikiem Ofiar Stalagu VIIIC złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczył burmistrz Andrzej Katarzyniec, przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, dowódca...

Dla kogo zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Informujemy, że 29 stycznia 2021 roku Rada Miasta Żagań przyjęła Uchwałę nr XXVI/91/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków  i budowli związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność...

Strategiczny głos mieszkańców – zachęcamy do udziału w ankiecie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Żagania! Przystąpiliśmy do opracowania dokumentów strategicznych - Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2021-2026. Są to ważne dokumenty, w których zostaną nakreślone...