Seminarium Parkowe w Parku Pałacowym w Żaganiu “Żagański Park – Nasza Wspólna Sprawa”

8 października w godz. 8:00-18:00 w Parku Pałacowym w Żaganiu odbędą się polsko-niemieckie warsztaty pn. „Seminarium Parkowe w Parku Pałacowym w Żaganiu Żagański Park – Nasza Wspólna Sprawa”. Podczas tego wydarzenia uczestnicy, przy wsparciu...
Sesja Rady Miasta Żagań

Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Żagań

Informujemy, że w piątek 30 września 2022 roku o godzinie 10.00 odbędzie się L sesja Rady Miasta Żagań. Obrady odbędą się w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej.  Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...
Komunikat

Głośna próba syren alarmowych

Przypominamy, że dziś w godzinach 12.00-12.30 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, nadając sygnał akustyczny: ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty

Reagujemy na postulaty i potrzeby mieszkańców

Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z działkowcami z terenów przy ulicy Poprzecznej. Gospodarz miasta zapewnił, że miasto nie będzie dokonywało zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań na tym obszarze. Po...

Powstaje żagański Pumptrack

Postępują prace na bulwarze nad Bobrem. Już widać nowy tor o nawierzchni asfaltowej do powierzchni 250 m². Dodatkowo w tym miejscu powstanie 211 m² toru rolkarskiego, wymienione zostaną słupy oświetleniowe i zamontowany będzie monitoring....

Polsko-niemiecki rajd młodzieżowy szansą na zacieśnianie współpracy

20 września w Parku Pałacowym w Żaganiu kolejny raz spotkaliśmy się z przyjaciółmi z Forst i z Cottbus, aby wspólnie integrować się i poznawać wzajemnie parki, wchodzące w skład Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Zdecydowaliśmy,...

Żagańskie przedszkole w obiektywie informacji lubuskich

Intensywnie postępują prace przy budowie nowego żagańskiego przedszkola. Obiekt powstaje przy wsparciu środków zewnętrznych - 4 milionów złotych pozyskanych przez samorząd z z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Naszą największą budowę odwiedziła dzisiaj redakcja TVP...

Historia Żagania historią rodzin

Żagański Pałac Kultury rozpoczyna w październiku projekt "Historia miasta Żagań historią rodzin". Projekt ma na celu wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni do wyrażenia siebie przy użyciu tradycyjnych technik włókienniczych. Każda indywidualna historia...

Powstaje dokumentacja projektowa murów miejskich

Trwają prace projektowe przy murach miejskich w ramach zadania rewitalizacji murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej. Zadanie jest realizowane przy wsparciu, jakie pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Gmina otrzymała na ten...

Uroczyste obchody Dnia Sybiraka

17 września, w rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Aby uczcić pamięć o ofiarach "nieludzkiej ziemi", które w wyniku przymusowych deportacji zmuszono do podróży w nieludzkich warunkach na Syberię oraz...