Start AKTUALNOŚCI Seite 637

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Co robić w przypadku utraty dokumentów?UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanascie tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z...

Uwaga! Utrudnienia w ruchu.

Na czas organizacji Wigilii dla Mieszkańców 14 i 15 grudnia zamknięta będzie jedna część parkingu w Rynku (od strony kamieniczek). Parking będzie wyłączony z ruchu od soboty 14 grudnia od godz. ...

Godziny pracy LPI Żagań w Wigilię i Sylwestra

We wtorek 24. 12. 2013 r. (Wigilia) i 31. 12. 2013 r. (Sylwester) Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu będzie czynny w godzinach od 8:00 do 12:00. Do...

Konsultacje Projektu Uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Kultury w Żaganiu zakończone!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 324A/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 9 grudnia 2013 r. w dniach 10. 12. 2013 - 16. 12. 2013 odbyły się konsultacje Projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum...

27 grudnia 2013 – LIII Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. )...

27 grudnia 2013 – projekt uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. )...

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o...

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów...

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014-2025

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Żaganiu

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2014 rok

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy...

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Żaganiu