Start AKTUALNOŚCI Seite 646

Generator Wniosków Płatniczych oraz tworzenie wniosków o płatność POKL – szkolenie w Żaganiu

Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich w Żaganiu oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze zapraszają wszystkich projektodawców z obszaru działania ROEFS (powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski) na bezpłatne...

I Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2013”

18 maja 2013 r. o godz. 11. 00 w Żaganiu odbył się marsz Nordic Walking w ramach ogólnopolskiej akcji I Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2013”. W marszu wzięły udział ogółem...

Kepler byłby dumny

Osiem pięcioosobowych grup ze szkół podstawowych i gimnazjum w Żaganiu wraz z niemiecką młodzieżą z Gorlitz wzięła udział w imprezie pn. "Żagańsko -Saksoński rajd Śladami Keplera" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska...

Trzeci wiek będzie maszerował

18 maja 2013 godzina 11. 00 w parku Pałacu Książęcego (w pobliżu fontanny na podzamczu ) rusza wspólna ogólnopolska akcja I Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2013. Liczymy na masowy i spontaniczny udział słuchaczy...

Czwórka ze sztandarem

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu po wielu latach starań otrzymała. . . sztandar. Ofiarodawcą okazała się szkolna rada rodziców. W uroczystości wręczenia...

Żaganianin został komendantem

Uroczystość objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu przez mł. insp. Artura Kamińskiego odbyła się w żagańskiej komendzie 13 maja. W ceremonii przekazania jednostki pod władanie nowego komendanta Komendy Powiatowej Policji...

Sesja Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań – 16 maja 2013 r.

W czwartek 16 maja 2013 roku odbędzie się sesja Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań. Rozpocznie się ona o godz. 8. 30 w gabinecie Pełniącej Obowiązki Burmistrza Miasta Żagań. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD1....

16 maja 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013...

16 maja 2013 roku - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

16 maja 2013 roku – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu...

16 maja 2013 roku - projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych

16 maja 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLVI/151/2009 Rady Miasta Żagań...

16 maja 2013 roku - projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLVI/151/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Żaganiu