Start AKTUALNOŚCI Seite 700

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie udzielenia...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała nr 75 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała nr 75 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Uchwała nr 64 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała nr 64 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na...

Uchwała nr 69 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała nr 69 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej.

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rozmów...

Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 28 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żagań do podjęcia działań e celu objęcia części gruntów położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Miasta...

Uchwała nr 71 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała nr 71 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską.

Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012 rok

Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012 rok z dnia 28 września 2012 roku.

Uchwała nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Projekt uchwały nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2012 Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w...

Uchwała nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Projekt uchwały nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w...