Nowe laptopy służą uczniom żagańskich szkół

Gmina Żagań o statusie miejskim zakupiła w tym roku 94 komputery i dwa tablety, które trafiły do wszystkich podległych miastu placówek szkolnych. Od września...

Materiały ochronne dla szkół

19 stycznia 2021 roku przekazano na ręce dyrektorów żagańskich podstawówek materiały ochronne otrzymane od służb wojewody lubuskiego. Dla bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli klas 1-3...

Młodzi twórcy z wiosennymi kwiatami

We wtorek 3 kwietnia w oddziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu młodzi czytelnicy wzięli udział w cyklicznych „warsztatach...

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

We wtorek 17 grudnia w PSP nr 7 w Żaganiu odbył się etap rejonowy XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. W olimpiadzie wzięło...

Porozumienie w ochronie nauczycieli

Burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z przedstawicielami innych samorządów (Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz Gminy Szprotawa) podpisał porozumienie, dzięki któremu uda się zaproponować nauczycielom pracę...

Jestem sobie przedszkolaczek

6 listopada 2019 roku najmłodsze dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 6 wzięły udział w przepięknej uroczystości. Maluchy zaprezentowały publicznie swoje umiejętności wokalne, taneczne i...

Rodzice wciąż walczą o szkołę branżową

- Moja córka Natalka jest w ostatniej klasie gimnazjalnej – mówi Klaudia Salamon z rady rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu. – Boję się,...

Ekologiczny kwiecień w Żaganiu

Jak co roku w kwietniu w Żaganiu odbywa się cykl działań pod hasłem "Ekologiczny Żagań". Akcja ma na celu edukację ekologiczną mieszkańców, propagowanie proekologicznych...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w żagańskich podstawówkach

Gmina Żagań o statusie miejskim pozyskała w 2021 roku fundusze z Wieloletniego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 3. Do dwóch miejskich...

Remont w Miejskim Przedszkolu nr 3

W trakcie przerwy spowodowanej stanem epidemii w zamkniętych placówkach oświatowych trwają remonty. W Miejskim Przedszkolu nr 3 i Miejskim Żłobku nr 1 wymieniono rury...