Lokalny Program Rewitalizacji

9 maja 2016 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W sali konferencyjnej Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15 spotkali...

Własny biznes – znajdź środki na jego sfinansowanie!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej”,...

Konferencja dla lubuskich przedsiębiorców

W imieniu Pani Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej instrumentom finansowym pn. Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1 marca 2016 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie na potrzeby mieszkańców Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żaganiu. PSZOK jest miejscem, do którego...

Gospodarka i innowacje

Zachęcamy żagańskich przedsiębiorców do ubiegania się o datację ze środków Unii Europejskiej.   Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu...

Dla żagańskich przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2016 roku.  Szczegółowy harmonogram naborów wniosków w ramach programów PO...

Modernizacja stacji uzdatniania wody

16 lutego 2016 roku w siedzibie Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu podpisano umowę stanowiącą ostatni element projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej...

Prezent na urodziny

15 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego doszło do podpisania porozumień w ramach Kontraktu Lubuskiego. Jednym z zaproszonych przez marszałek Elżbietę...
burmistrz Żagania

Wspólnie w sprawie remontu A-18

26 stycznia 2016 roku burmistrzowie miast i gmin zlokalizowanych w pobliżu drogi A-18 podpisali list intencyjny w sprawie remontu południowej nitki autostrady. Apel o...

Nowy chodnik przy ulicy Emilii Plater

30 grudnia 2015 roku dokonano odbioru inwestycji przebudowy nawierzchni chodnika przy ulicy Emilii Plater w Żaganiu, której całkowity koszt wraz z dokumentacją projektową, robotami...