Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

Mieszkańcy Żagania wybrali inwestycje, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach przyszłorocznego budżetu. Burmistrz Daniel Marchewka zdecydował, że aż 4 spośród najwyżej ocenionych...

Przyjęcia do służby przygotowawczej

Wojskowy Komendant Uzupełnień, ppłk Tadeusz Witkowski informuje, że obecnie prowadzone są przyjęcia osób zainteresowanych służbą przygotowawczą w korpusie szeregowych, którego turnus rozpoczyna się od 7...

Omawiamy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W związku z zakończeniem prac nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Żagań" Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie informacyjno -konsultacyjne...

Modelowa rewitalizacja

Wniosek Gminy Żagań o statusie miejskim został zakwalifikowany do II etapu konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Koncepcja przedstawiona przez...

Spotkanie konsultacyjne

W związku z opracowywaniem „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Żagań" Burmistrz Żagania wraz z Prezesem Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zapraszają na...

Wtorki z funduszami unijnymi

W oczekiwaniu na uruchomienie pierwszych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także innych programów i funduszy...
Zmieniamy Żagań na dobre

Wspólnie zmieniamy Żagań na dobre

Wczoraj o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z młodymi mieszkańcami Żagania. Do sali konferencyjnej zaproszona została zarówno młodzież zainteresowana rozmową,...
Projekt dworca

Zgłoś projekt dworca

Ogłaszamy konkurs na zagospodarowanie dworca PKP w Żaganiu! Jeżeli masz pomysł, jak zagospodarować powierzchnię tego obiektu, zgłoś się do Urzędu Miasta w Żaganiu. ...

Fundusze Europejskie bez tajemnic

W związku z dużym zainteresowaniem możliwościami pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy 2014 -2020, w tym m. in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020...

RIO pozytywnie dla Żagania

Informujemy, że do Urzędu Miasta w Żaganiu wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok oraz...