Likwidujemy bariery architektoniczne w największych podstawówkach

25 lipca 2023 roku pan Ryszard Pogorzelec z Zakładu Ogólnobudowlanego z Żagania podpisał umowę z miastem na wykonanie robót budowlanych polegających na likwidacji barier...
Nowe oświetlenie uliczne

Kolejne lampy uliczne wymienione na ledowe

Burmistrz Andrzej Katarzyniec w ramach zawartego z Eneą Oświetlenie Sp. z o. o w Zielonej Górze porozumienia zlecił modernizację oświetlenia drogowego w rejonie ulicy...
boisko na Długosza

Decyzja o rozbiórce boiska przy ulicy Długosza uchylona

Informujemy, że do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylająca zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żaganiu z dnia...

Rozpoczynamy remont skateparku nad Bobrem

20 czerwca przekazano teren skateparku nad Bobrem firmie TRANS-BUD Sp. z o.o. z Żagania, która w ciągu 30 dni wyremontuje znajdujący się tam plac...
Remont w MP 2

Trwają prace remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 2

Trwają intensywne prace remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Żaganiu. Zakończono już wymianę stolarki okiennej. Aktualnie kontynuowane są prace elewacyjne oraz instalacyjne wewnątrz...

Przetarg na przebudowę ulicy Lotników Alianckich

31 maja 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej nr 104584F - ul. Lotników Alianckich w...

Mały mostek odremontowany zgodnie z obietnicą

Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się dzisiaj na Małym Mostku z kierownikiem robót MPOiRD Sp. z o.o., aby obejrzeć rezultat zleconych przez miasto robót. Gospodarz...

Uzbrajamy największą żagańską strefę inwestycyjną

Prace prowadzone są codziennie i zgodnie z harmonogramem. Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi dojazdowej ze strefy na obwodnicę. Równolegle prowadzone są prace archeologiczne....

Kolejne 250 tysięcy dla Żagania

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał dziś trzy umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji  ogrodzenia stadionu przy ulicy Karpińskiego (100 tysięcy złotych), na budowę...
boisko na Długosza

Boisko przy ulicy Długosza wybudowano zgodnie z prawem

W związku z nierzetelnymi informacjami opublikowanymi w Gazecie Regionalnej i powielanymi w przestrzeni publicznej informujemy, że boisko na ulicy Długosza powstało zgodnie z prawem...