Droga na stefie Asnyka

Rusza przetarg na projekt budowy drogi wraz z uzbrojeniem na strefie...

8 lutego 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym:...
Podpisanie umowy na remont pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej

260 000 złotych na pracownię tomografii komputerowej

3 lutego 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec i starosta Henryk Janowicz podpisali umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na remont pracowni tomografii...
Wizualizacja przystani kajakowej

Walczymy o kolejne 300 tysięcy dla Żagania

Składamy kolejne projekty na dofinansowanie miejskich inwestycji. Ubiegamy się o dodatkowe środki w ramach "Lubuskiej Bazy Sportowej" oraz "Lubuskiej Bazy Turystycznej". Oba projekty składamy...

Historyczne wydarzenie dające początek nowej nekropolii w Żaganiu

22 stycznia 2021 roku miało miejsce historyczne wydarzenie - podpisano akt notarialny, na mocy którego Gmina Żagań o statusie miejskim przejęła nieodpłatnie od Krajowego...

Aktualne przetargi na nieruchomości

Na sprzedaż wyznaczono pięć nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. 16 marca odbędą się przetargi, w ramach których będzie można nabyć atrakcyjne tereny inwestycyjne wchodzące...

Podziemne oblicze miasta

W trakcie realizacji badań archeologicznych przy inwestycji przebudowy ulicy Ratuszowej odkryto korony murów oraz fragmentarycznie zachowane posadzki pierzei kamienic rozebranych w okresie powojennym. Z...
Informacja

Nowy Rok czasem inwestycji dla Żagania

Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań. Sytuację Żagania doskonale odzwierciedla spadek zadłużenia, jakim możemy pochwalić się po dwóch latach pracy. Na koniec 2018...

Uporządkowanie terenu przy ulicy Jana III Sobieskiego

W środę 23 grudnia 2020 roku dokonano odbioru inwestycji w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Żaganiu. W ramach zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wyrównano i...

Nowa kuchnia i stołówka w PSP 2

Zakończył się remont stołówki i kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.  Szkoła otrzymała na ten cel dofinansowanie z rządowego programu “Posiłek w...

Nowy wózek elektryczny dla Jedynki

Nowy piec gazowy to nie jedyna z inwestycji wykonanych przez miasto w PSP 1 w Żaganiu. Przypominamy, że w lutym tego roku zlikwidowano kotłownię...