Nowy plac zabaw przy Dwójce

Zakończono budowę strefy zabaw i sportu przy PSP2 w Żaganiu. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego 2023 roku. Na terenie placu przy szkole stanęły...

Wyremontowaliśmy chodnik i miejsca parkingowe przy ulicy Długiej

Zakończyliśmy remont chodnika oraz miejsc parkingowych przy ulicy Długiej. Prace zostały wykonane przez firmę WILEBUD z Żagania za kwotę 73.861,50 złotych. Roboty budowlane polegały...

Zakończono remont sklepienia kaplicy pałacowej

Zakończyliśmy i odebraliśmy prace konserwatorskie i malarskie sklepienia kaplicy w Żagańskim Pałacu Kultury. Zrekonstruowano sklepienie sali na podstawie zachowanych fragmentów polichromii oraz historycznych fotografii....

Żagański budżet z milionami na inwestycje

28 grudnia 2023 roku radni miejscy przyjęli projekt budżetu na przyszły rok. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował za jego przyjęcie podkreślając, że jest to budżet...

Trwają prace wykończeniowe w przedszkolu przy ulicy Żarskiej

Wykonawca prowadzący prace na terenie nowego przedszkola kontynuuje prace wykończeniowe w obiekcie. Układane są płytki w łazienkach i pomieszczeniach kuchennych. Elektrycy zakończyli prace wewnątrz...

Stadion “Czarnych” z nowym ogrodzeniem

12 grudnia 2023 roku zakończono pierwszy etap modernizacji ogrodzenia i ciągów pieszych na stadionie miejskim w Żaganiu. Koszt zadania wyniósł 233 400 złotych. Na...

Nowe i ekologiczne źródła ciepła w stu mieszkaniach komunalnych

Gmina Żagań o statusie miejskim zrealizowała projekt “Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...
Spotkanie ścieżka rowerowa

Budujemy ścieżkę rowerową z Żagania do Iłowej

Spotkanie w naszym urzędzie Burmistrza Żagania – Andrzeja Katarzyńca z burmistrzem Iłowej – Pawłem Lichtańskim zakończyło się konkretnymi ustaleniami. Połączenie Żagania i Iłowej drogą rowerową...

Nowe przystanie kajakowe szansą na rozwój turystyki wodnej

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wybudowaliśmy w Żaganiu dwie przystanie wodne na Bobrze - pomosty z podestami oraz rynnami spustowymi do wodowania kajaków lub łodzi. Nowo...

Modernizujemy skatepark – szukamy wykonawcy

28 listopada 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem”. Zakres inwestycji...