Nowe oświetlenie na kolejnych ulicach Żagania

Enea Oświetlenia Spółka z o.o. kontynuuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Żagania w ramach zawartego z inicjatywy burmistrza Andrzeja Katarzyńca porozumienia. Modernizacja polega na...
Inwestycje drogowe

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy ulicy Lotników Alianckich

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi ulicy Lotników Alianckich w Żaganiu. Na zadanie otrzymaliśmy 1 797 233 złotych dofinansowania z...

Kolejne 240 tysięcy dla Żagania

17 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie...

200 tysięcy złotych na likwidację barier architektonicznych w “Siódemce” i w...

Złożyliśmy projekt na dofinansowanie prac budowlanych w dwóch miejskich szkołach. Na likwidację barier architektonicznych w "Siódemce" i w "Piątce" otrzymaliśmy dziś 200 tysięcy złotych! Zarząd...
Oddanie Mostu Kolejarzy

Most Kolejarzy oficjalnie oddany do użytku

Burmistrz Andrzej Katarzyniec odebrał dziś oficjalnie nowe przęsło Mostu Kolejarzy, które zastąpiło uszkodzoną przez drzewo konstrukcję. Jak podkreślał w trakcie spotkania Daniel Chmiel z...

Największy obiekt handlowo-usługowy w powiecie żagańskim

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał akt notarialny sprzedaży działek o numerach 3959 i 772 spółce "Genesis Property" z Poznania. Działki o łącznej powierzchni około 1,1...

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami centrum

Ostatnie spotkanie burmistrza Żagania z mieszkańcami w cyklu wiosennym odbyło się w sali Inter Pałacu Książęcego. Andrzej Katarzyniec przypomniał najważniejsze inwestycje wykonane w czasie...
Matysiaki

Przebudujemy Matysiaki na nowe mieszkania komunalne

Dobiegają końca prace projektowe przebudowy budynku żagańskich "Matysiaków". Niebawem złożymy wniosek o pozwolenie na budowę. W kwietniu wystąpimy o dofinansowanie tej inwestycji z Banku...
Spotkanie z mieszkańcami PSP &

Jakie są problemy największego żagańskiego osiedla?

Trzecie spotkanie z mieszkańcami odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przypomniał na wstępie, jakie inwestycje zrealizowano w...
przetarg

Poszukujemy wykonawcy zadania wymiany źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych

7 marca 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie „Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta...