Ratusz w Żaganiu

Opracujemy dokumentację, by ubiegać się o środki na remont

Burmistrz Andrzej Katarzyniec rozstrzygnął  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza”, przy ulicy Rynek 36 w Żaganiu. W postępowaniu zostały złożone...
Most Kolejarzy

Wyłoniono wykonawcę naprawy Mostu Kolejarzy

Burmistrz Andrzej Katarzyniec rozstrzygnął zamówienie publiczne na „Modernizację Mostu Kolejarzy w ciągu ul. Mostowej w Żaganiu”. Naprawę mostu wykona Przedsiębiorstwo Robót Technicznych DANTECH  Daniel...

Bezpiecznie przy drodze

Zakończono budowę chodnika na ulicy Księżnej Żaganny, którą obiecał działkowcom burmistrz Andrzej Katarzyniec. Zgodnie z ubiegłoroczną deklaracją nieutwardzony odcinek drogi prowadzący na teren ogródków...
Naprawa dachu w PSP 1

Remont dachu w “Jedynce”

Rozpoczął się właśnie remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Żaganiu. W wyniku gwałtownych podmuchów wiatru na szkole została uszkodzona ceramiczna obudowa...
Polsko-niemiecka konferencja podsumowująca

Podsumowaliśmy efekty projektu podczas polsko-niemieckiej konferencji

O systemie informacji miejskiej rozmawialiśmy 23 listopada br. w żagańskim pałacu w trakcie polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej realizację projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez...
Nowe oświetlenie uliczne

Kolejne nowe oprawy ledowe w naszym mieście

19 listopada Enea Oświetlenia Spółka z o. o rozpoczęła modernizację oświetlenia na ulicy Jana Pawła II. W ramach prowadzonych prac stare oprawy sodowe zostaną...

Dwa nowe chodniki w mieście

Rusza budowa chodnika na ulicy Księżnej Żaganny, którą obiecał działkowcom burmistrz Andrzej Katarzyniec. Zgodnie z ubiegłoroczną deklaracją nieutwardzony odcinek drogi prowadzący na teren ogródków...

Przekazujemy teren budowy nowej drogi na strefie Würtha

17 listopada nastąpiło oficjalne przekazanie terenu budowy pod drogę na strefie Würtha. Dokumenty w imieniu miasta podpisał zastępca burmistrza Sebastian Kulesza. Od dzisiaj terenem...

Nowocześnie i sprawnie

ŻWiK informuje, że w związku z powstaniem zapadliny w jezdni na ul. Armii Krajowej 11 wykonano inspekcję TV kanalizacji sanitarnej. Monitoring potwierdził rozszczelnienie przedwojennej...
Nowe oznakowanie uliczne

Zakończyliśmy drugi etap wymiany oznakowania ulicznego w mieście

W październiku na żagańskich ulicach pojawiły się nowe tabliczki kierunkowe stworzone w ramach realizacji projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu...