Komunikat

Wszczęcie postępowania na przebudowę ul. Jarzębinowej w Żaganiu

W dniu 25 czerwca 2021 r. Pan Burmistrz Andrzej Katarzyniec wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 104617F - ul....

Dzięki unijnym środkom zwiększamy dostępność Zespołu Parkowo-Pałacowego

Dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na który...

Budujemy parking na osiedlu Bema

Trwa budowa parkingu na osiedlu Bema. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy zdecydowali, że powstanie w tym rejonie 6 nowych miejsc parkingowych. Roboty wykonywane są...

Projekt gospodarczy dla Żagania za 13,5 miliona złotych!!!

9 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listy rankingowe projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na badania...

O potrzebach Żagania na spotkaniu z wojewodą lubuskim

Burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie ze swoim zastępcą Sebastianem Kuleszą spotkał się dzisiaj z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem, aby przedstawić potrzeby miasta oraz omówić szczegóły...

Modernizacja ulicy Kopernika

Rozpoczął się remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Kopernika w Żaganiu na odcinku od ul. Kopernika do parkingu sklepu POLO Market. Inwestycja obejmuje wykonanie...
Podpisanie umów na wymianę pieca

Pierwsze umowy na wymianę pieców w Żaganiu podpisane!

21 marca 2022 roku po raz pierwszy w Żaganiu podpisano umowy na dofinansowanie wymiany starych pieców na nowe i ekologiczne źródła ciepła. W wyniku...
Inwestycje drogowe

Postępowanie publiczne na przebudowę ulicy Prusa

23 marca 2021 roku Andrzej Katarzyniec wszczął  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę nawierzchni ulicy Prusa w Żaganiu”. Projekt dotyczy przebudowy nawierzchni ciągów...

Pumptrack jeszcze w tym roku!

W środę 3 sierpnia przekazaliśmy teren budowy wykonawcy, który zajmie się realizacją zadania pn. „Budowa toru PUMPTRACK w Żaganiu”. W ramach inwestycji powstanie 250 m²...

Remont chodnika na Staszica

13 maja 2019 roku została zawarta umowa na „Przebudowę jednostronnego chodnika przy ulicy Staszica w Żaganiu”. Na odcinku ulicy Staszica, na którym planuje się...