Dzięki unijnym środkom zwiększamy dostępność Zespołu Parkowo-Pałacowego

Dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na który...

Przekazujemy teren budowy nowej drogi na strefie Würtha

17 listopada nastąpiło oficjalne przekazanie terenu budowy pod drogę na strefie Würtha. Dokumenty w imieniu miasta podpisał zastępca burmistrza Sebastian Kulesza. Od dzisiaj terenem...

Porozumienie na rzecz wspólnego rozwoju

24 lutego 2020 roku przedstawiciele poszerzonego o Iłowę Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarli porozumienie o współpracy na rzecz wspólnego rozwoju z urzędem marszałkowskim. Gospodarze pięciu...

Kąpielisko miejskie zagraża bezpieczeństwu użytkowników

29 maja 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił lokalne media na kąpielisko miejskie przy ulicy Niepodległości, aby pokazać faktyczny stan obiektu, który przez lata...

Nowe i ekologiczne źródła ciepła w stu mieszkaniach komunalnych

Gmina Żagań o statusie miejskim zrealizowała projekt “Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...
Polsko-niemiecka konferencja podsumowująca

Podsumowaliśmy efekty projektu podczas polsko-niemieckiej konferencji

O systemie informacji miejskiej rozmawialiśmy 23 listopada br. w żagańskim pałacu w trakcie polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej realizację projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez...
Fredry przed remontem

Już niebawem nowy chodnik na Fredry

Podpisano umowę na przebudowę chodnika przy ul. Fredry. Wykonawcą zadania jest Stanisław Warchoł prowadzący działalność gospodarczą p. Zakład Usługowy WARSTA. Termin realizacji zadania upływa...
Ulica Jarzębinowa przed remontem

Przekazanie wykonawcy terenu budowy ulicy Jarzębinowej

21 września 2021 roku przekazano wykonawcy teren budowy w związku z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 104617F, czyli ul. Jarzębinowej w Żaganiu. Inwestycja obejmuje...
Dotacja na remont drogi

Pozyskaliśmy kolejne środki na remont Jarzębinowej

22 kwietnia 2021 roku Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak ogłosił, jakie środki otrzymały lubuskie gminy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aż 80% dofinansowania otrzymał...

Zakończono remont sklepienia kaplicy pałacowej

Zakończyliśmy i odebraliśmy prace konserwatorskie i malarskie sklepienia kaplicy w Żagańskim Pałacu Kultury. Zrekonstruowano sklepienie sali na podstawie zachowanych fragmentów polichromii oraz historycznych fotografii....