Rozpoczynamy remont skateparku nad Bobrem

20 czerwca przekazano teren skateparku nad Bobrem firmie TRANS-BUD Sp. z o.o. z Żagania, która w ciągu 30 dni wyremontuje znajdujący się tam plac...
Remont w MP 2

Trwają prace remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 2

Trwają intensywne prace remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Żaganiu. Zakończono już wymianę stolarki okiennej. Aktualnie kontynuowane są prace elewacyjne oraz instalacyjne wewnątrz...

Przetarg na przebudowę ulicy Lotników Alianckich

31 maja 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej nr 104584F - ul. Lotników Alianckich w...

Mały mostek odremontowany zgodnie z obietnicą

Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się dzisiaj na Małym Mostku z kierownikiem robót MPOiRD Sp. z o.o., aby obejrzeć rezultat zleconych przez miasto robót. Gospodarz...

Uzbrajamy największą żagańską strefę inwestycyjną

Prace prowadzone są codziennie i zgodnie z harmonogramem. Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi dojazdowej ze strefy na obwodnicę. Równolegle prowadzone są prace archeologiczne....

Kolejne 250 tysięcy dla Żagania

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał dziś trzy umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji  ogrodzenia stadionu przy ulicy Karpińskiego (100 tysięcy złotych), na budowę...
boisko na Długosza

Boisko przy ulicy Długosza wybudowano zgodnie z prawem

W związku z nierzetelnymi informacjami opublikowanymi w Gazecie Regionalnej i powielanymi w przestrzeni publicznej informujemy, że boisko na ulicy Długosza powstało zgodnie z prawem...

Nowe oświetlenie na kolejnych ulicach Żagania

Enea Oświetlenia Spółka z o.o. kontynuuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Żagania w ramach zawartego z inicjatywy burmistrza Andrzeja Katarzyńca porozumienia. Modernizacja polega na...
Inwestycje drogowe

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy ulicy Lotników Alianckich

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi ulicy Lotników Alianckich w Żaganiu. Na zadanie otrzymaliśmy 1 797 233 złotych dofinansowania z...

Kolejne 240 tysięcy dla Żagania

17 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie...