Ze smutkiem żegnamy Kolegę samorządowca

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Bieniasza - burmistrza Łęknicy od 1999 r. Wszystkim bliskim i rodzinie zmarłego składamy wyrazy...

Prima aprilisowy urząd

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że wczorajszy news zapowiadający pracę Urzędu Miasta w godzinach nocnych był prima aprilisowym żartem. Mamy nadzieję, że wczorajszy dzień dostarczył...
Komunikat

Ogłaszamy przetarg na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 2

19 października burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42 – Burze z gradem

Dla województwa lubuskiego od godz. 13:00 dnia 04. 08. 2014 do godz. 24:00 dnia 04. 08. 2014 prognozuje się wystąpienie burz z...
Komunikat

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru...

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. 1 lipca 2022 r. wszedł w życie...
Komunikat

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie klubu abstynenta

Informujemy, że 27 grudnia 2019 roku zarządzeniem nr 351/2019 Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w...
Komunikat

Przypominamy o obowiązku posiadania skrzynki pocztowej i tabliczki z numerem posesji

Poczta Polska przypomina o konieczności posiadania przez mieszkańców oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Pocztowego i dotyczy każdego właściciela nieruchomości. Równocześnie...

Pożegnanie żagańskiego weterana

1 czerwca opuścił ziemskie szeregi przechodząc na wieczną wartę porucznik w stanie spoczynku, żaganianin, zacny człowiek - Franciszek Karol. Był żołnierzem I Armii Wojska...

Urząd będzie czynny w sobotę

Zgodnie z zarządzeniem z 2 kwietnia 2013 r. Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Żagań Małgorzaty Kuźniar informujemy, że 20 kwietnia br. w sobotę...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32 – UPAŁ

Dla województwa lubuskiego prognozuje się: od godz. 13:00 dnia 19. 07. 2014 do godz. 20:00 dnia 23. 07. 2014 temperaturę maksymalną od...