Uwaga komunikat

Ostrzeżenie przed burzami i opadami gradu

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu informuje, że od godz. 11:00 do 18.00 dnia 20 czerwca 2022 roku mogą wystąpić burze z...
Komunikat

Informacja o miejscach zbiórki przeterminowanych leków

Urząd Miasta Żagań informuje, że przeterminowane i niewykorzystane leki można oddać w poniżej podanych punktach. Leki należy umieścić w specjalnych pojemnikach z napisem "Przeterminowane leki". Wykaz...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 14:00 dnia 27. 05. 2014 do godz. 23:00 dnia 27. 05. 2014 prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu...

Głośna próba syren alarmowych

Szanowni Mieszkańcy Żagania! Burmistrz Miasta Żagań informuje, że 28 czerwca 2018 r. w godzinach 12.00 – 12.30 w Żaganiu zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych...

SOBOTNI DYŻUR LPI

W sobotę 15 września odbędzie się dyżur Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem informacji nt. ...

Projekt “Lubuska Aktywizacja Młodych”

Informujemy, że obecnie na terenie województwa lubuskiego realizowany jest projekt „Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowany ze środków UE. W jego ramach wsparciem zostaną objęte 64...
Komunikat

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i pojawiające się miejscowo śliskości apelujemy o zachowanie ostrożności w trakcie przemieszczania się po ulicach miasta. Miejskie Przedsiębiorstwo...
konsultacje

Zapowiedź konsultacji społecznych

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zdecydował, aby 300 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu gminy przeznaczyć na zadania inwestycyjne. W tym celu zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych...

Ostrzeżenie o silnych wiatrach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20...
Komunikat

Ogłaszamy przetarg na budowę boiska osiedlowego na ulicy Długosza

12 czerwca 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zatwierdził procedurę  przetargową na „Budowę boiska osiedlowego przy ul. Długosza w Żaganiu”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...