Sprzedaż węgla - styczeń 2023

Raport na temat sprzedaży węgla w Żaganiu

Urząd Miasta Żagań na dzień 17 stycznia 2023 roku sprzedał 290,80 ton węgla dla 226  osób. Ze składu w Żaganiu wydano 231,9 tony węgla...

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora PSP 1

Zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrz Miasta Żagań ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu. Szczegółowe wymagania wobec...
Sesja Rady Miasta Żagań

Zawiadomienie o LIX sesji Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LIX sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 27 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury (w sali Kurlandzkiej).  Porządek obrad ...
Ogłoszenie o przetargu

Ogłosiliśmy przetarg na miejski monitoring

17 stycznia burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił przetarg na budowę kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – Etap I w formule „Zaprojektuj i wybuduj”....
Komunikat

Informacja o sytuacji w szkole

Informujemy, że pani Anna Fridrich-Kryżar złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu. Ponieważ na zwolnieniu lekarskim przebywa zastępca dyrektora,...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w ZGM

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Żaganiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor  w Dziale Obsługi Technicznej Zasobu, w wymiarze pełnego etatu na...

Zapraszamy na bezpłatne badania profiRAKtyczne

Od 2021 roku Departament Ochrony Zdrowia - Województwo Lubuskie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO -...
Komunikat

Przypomnienie o obowiązku składania Informacji o wyrobach zawierających azbest

Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Żagań przypomina o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni. Obowiązek wynika...
Żagań dla Ukrainy

Zbiórka środków opatrunkowych dla Ukrainy

W związku z podpisaniem przez nasze miasto umowy partnerskiej z Chocimiem i szykowanym przy tej okazji przekazaniem autobusu na potrzeby mieszkańców ukraińskiego miasta, organizujemy...

Trwa remont Mostu Kolejarzy

Rozpoczął się remont Mostu Kolejarzy. W ramach inwestycji zostaną m.in. wymienione uszkodzone elementy kładki, wyremontowana zostanie balustrada stalowa oraz bitumiczno-drewniany pomost. Okres realizacji zadania został...