Oferta Klubu Sportowego Żagań Shadows

Informujemy, iż w dniu 22.03.2016 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży oraz...

Konsultacje zakończone

Informujemy, iż w dniach 08.03.2016 r. - 15.03.2016 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania...

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania...

Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 317/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Poprowadzą świetlice opiekuńczo-wychowawcze

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 316/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 24 grudnia 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku...

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie Klubu Abstynenta

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 315/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 24 grudnia 2015 roku, został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku...

Aktywne społeczeństwo

Zachęcamy żagańskie organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 roku ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw...

Otwarty konkurs ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzeniem Nr 289/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...