Otwarty konkurs ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzeniem Nr 289/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Poprowadzą świetlice opiekuńczo-wychowawcze

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 316/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 24 grudnia 2015 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku...
parasol plazowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku...

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 98/2022 z dnia 18 maja 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w...

Oferta na organizację turnieju piłki ręcznej

Informujemy, iż 23 marca 2018 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju piłki ręcznej dla młodzieży”, złożona...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 345/2020 z 15 grudnia 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania...

Konsultacje projektu uchwały

Informujemy, że w dniach 13-19.08.2019 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie: określenia szczegółowych zasad,...

Grant na działania turystyczne i kulturalne

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU 2019

Organizacje pozarządowe zachęcamy do aplikowania o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich i w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców w jednym z...

Dotacje Fundacji PZU

Zachęcamy żagańskie organizacje pozarządowe do aplikowania o dotacje z Fundacji PZU. Organizacje, w tym uczniowskie kluby sportowe mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane...