parasol plazowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku...

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 98/2022 z dnia 18 maja 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w...

Konkurs w zakresie świadczenia usług opiekuńczych rozstrzygnięty

Informujemy, że zarządzeniem nr 405/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Planujemy, jak rozwinąć nasz obszar funkcjonalny

23 listopada w Żagańskim Pałacu Kultury odbyły się konsultacje projektów kluczowych planowanych do realizacji w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych....

Konsultacje Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi...

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 292/2021 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 9 listopada 2021 roku w okresie od 10.11.2021 r. do 16.11.2021 r....

Otwarty konkurs ofert w zakresie świadczenia usług opiekuńczych

Informujemy, że Zarządzeniem nr 259/2021 z 5 października 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy...
Plakat Bitwa Regionów 2021

Konkurs kulinarny “Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą "Bitwy Regionów". Jest to już czwarta edycja konkursu kulinarnego...
Informacja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej

Wojewoda Lubuski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi...
Informacja

Lubuskie otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert w zakresie kultury i turystyki. Na realizację pierwszego z nich przeznaczono środki w wysokości 120.000 zł....

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Informujemy, że Zarządzeniem nr 56/2021 z dnia 17 marca 2021 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania...
Program grantowy

Program “Aktywni obywatele” skierowany do organizacji pozarządowych

Rusza program granotwy „Aktywni Obywatele" Fundusz Regionalny skierowany do organizacji pozarządowych, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań. W jego ramach...