Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Miasta Żagania"

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała nr 75 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 75 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Uchwała nr 64 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 64 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań...

Uchwała nr 69 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 69 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej.

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 28 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żagań do podjęcia działań e celu objęcia części gruntów...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca...

Uchwała nr 71 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 71 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012...

Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Żagań na 2012 rok z dnia 28 września 2012 roku.