Ostatnia sesja 2012 r.

W dniu 28. 12. 2012roku odbyła się sesja Rady Miasta. Głównym tematem sesji miała być uchwała budżetu Miasta na nowy 2013 rok....

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 14 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z...

Wyniki otwartego konkursu ofert!

Zarządzenie Nr 311/2012Burmistrza Miasta Żagańz dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania...

Krótka sesja

Na sesji w piątek 28 grudnia radni stanęli przed obowiązkiem podjęcia kluczowych uchwał, tj. uchwał śmieciowych oraz uchwały budżetowej na 2013 r. Jednakże...

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta

W czwartek 27 grudnia odbędą się posiedzenia trzech komisji stałych rady miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...

Przedłużona decyzja

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z sytuacją w żagańskich szkołach oraz zmianami w budżecie przewidzianymi przez burmistrza na ostatnią sesję Rady...

XXXII Sesja Rady Miasta Żagań – 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie &sect 13 ust. 1 uchwały z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim (Dz. Urzędowy...

Wyniki wyborów 2010

Wybory do Rady Miasta ŻagańOddział 1. Dane ogólne1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych. 2. ...

Przeprowadzka w Urzędzie Miasta Żagań

Urząd Miasta Żagań uprzejmie informuje o trwającej przeprowadzce Wydziału Spraw Obywatelskich z Pałacu Książęcego do siedziby Urzędu przy Placu Słowiańskim 17. Nowe siedziby...

Odpowiadamy mieszkańcom

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi komunikatów, jakie pojawiły się dzisiaj na tablicach ogłoszeniowych w Żaganiu informujemy, że treść w nich zawarta jest...