Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego...

Zarządzenie Nr 268/2012Burmistrza Miasta Żagańz dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania...

Uchwała Nr XXIX/82/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012...

Uchwała Nr XXIX/82/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012...

To była dłuuuuga sesja

Sesja tego dnia (29 października) została zwołana na godzinę 14:00. Nie trudno było przewidzieć, że zakończy się późnym wieczorem. Biorąc pod uwagę...

Konsultacje projektu uchwały

W związku z ustawowym obowiązkiem informujemy, że od 25 do 31 października 2012 r. trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Łużyckiego Związku Gmin

Uchwała nr 74 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 74 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagń o statusie miejskim...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. ...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących...

Uchwała nr 72 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Uchwała nr 72 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych...

Uchwała nr 65 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012...

Projekt uchwały nr 65 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze...