VIII sesja Rady Miasta Żagań

30 kwietnia 2015 roku o godzinie 10:00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego rozpoczęła się VIII sesja Rady Miasta Żagań. Wzięło w niej udział 18...

RIO pozytywnie dla Żagania

Informujemy, że do Urzędu Miasta w Żaganiu wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok oraz...

Spotkanie samorządowców z wojewodą w Żaganiu

Podczas dzisiejszego spotkania samorządowców powiatu żagańskiego z wojewodą Katarzyną Osos dyskutowano m. in. o szansach na powstanie podstacji pogotowia ratunkowego skutecznie zabezpieczającego mieszkańców Iłowej,...
Sesja Rady Miasta

30 kwietnia 2015 – VIII sesja Rady Miasta Żagań

Data: 23. 04. 2015 r. BRM. 0002. 4. 2015ZawiadomienieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2015-2020

Informujemy, że w dniach 09. 04. 2015 r. - 15. 04. 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na...
Pałac Książęcy w Żaganiu

Spółki miejskie wspierają mieszkańców Żagania

W Żaganiu funkcjonuje sześć spółek prawa handlowego, w których udziały posiada Gmina Żagań o statusie miejskim i dzięki którym realizowane są zadania własne gminy....

Zapraszamy do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2015-2020

Zapraszamy mieszkańców miasta oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w dziedzinach dotyczących projektu...

13 kwietnia 2015 – VIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań –...

Data: 09. 04. 2015 r. BRM. 0002. 4. 2015ZAWIADOMIENIEGodzina sesji uległa zmianieNa podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca...
Sesja Rady Miasta

VII sesja Rady Miasta Żagań

27 marca 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Miasta Żagań. Uczestniczyło w niej 19 radnych. Sesję rozpoczęły prezentacje dwóch spółek miejskich zajmujących się...