Rada Miasta już pracuje

Pierwsza sesja nowej Rady Miasta Żagań - wyłonionej w wyborach przedterminowych - odbyła się w poniedziałek 27 maja 2013 r. Sesja odbyła się...

Żagań znowu wyróżniony

Samorządowcy z naszego regionu wskazali Miasto Żagań, jako lidera w rankingu przygotowanego w ubiegłym roku przez dziennik "Puls Biznesu ". Nasze miasto głosami innych...

27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej...

Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań

27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego...

Projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczących...

Projekt uchwały w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań

27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej...

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań

27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji...

Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Żagań

16 maja 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIX/171/2009...

16 maja 2013 roku - projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIX/171/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany...

Sesja Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań – 16 maja 2013 r.

W czwartek 16 maja 2013 roku odbędzie się sesja Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań. Rozpocznie się ona o godz. 8. 30 w...

16 maja 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...

16 maja 2013 roku - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim