Zakończyliśmy termomodernizację miejskiego przedszkola nr 2

W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował przedsiębiorcom za współpracę przy tworzeniu nowej restauracji w mieście. Przypominał również o inwestycjach prowadzonych w...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej...

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żagań Nr XXIX/81/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie...

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z...

Projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Zapraszamy na podsumowanie projektu ekologicznego

Zapraszamy na Punkt Kulminacyjny projektu „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”. Posumowanie projektu odbędzie się 21...

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Wraz z załącznikiem: Projekt Statutu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 11 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie zmiany...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim