Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta...

Zarządzenie Nr 301/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014...

Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej na rok...

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żagań Nr XXIX/81/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie...

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim

Zapraszamy na podsumowanie projektu ekologicznego

Zapraszamy na Punkt Kulminacyjny projektu „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”. Posumowanie projektu odbędzie się 21...

27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego...

Projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

11 lipca 2013 r. – projekt uchwały w sprawie zmiany...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
Komunikat

Raport o stanie gminy za rok 2022

Działając na podstawie art.28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2023 poz.40 ze zm.) Burmistrz Miasta Żagań publikuje...

65 Sesja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań - wyjątkowa również ze względu na jabłkową oprawę. Radni Miasta Żagań oraz Burmistrz...