XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 11 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...
Komunikat

Raport o stanie gminy za rok 2022

Działając na podstawie art.28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2023 poz.40 ze zm.) Burmistrz Miasta Żagań publikuje...

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2014 r.

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub...

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta

W czwartek 27 grudnia odbędą się posiedzenia trzech komisji stałych rady miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

15 maja 2014 – projekt uchwały w sprawie: utworzenia spółki z...

Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego