Komunikat

Urząd Stanu Cywilnego w piątek czynny do godz. 12.00

Informujemy, że 14 czerwca 2024 r. (piątek) Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny do godziny 12.00. Zapraszamy ponownie w poniedziałek 17 czerwca 2024 roku o...

11 grudnia 2014 – projekty uchwał na III sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem...

25 października – XLIX Sesja Rady Miasta Żagań

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U....

4. 04. 2014 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/123/2013 z...

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Żaganiu

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie „Budżetu obywatelskiego” Miasta...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

29 marca 2013 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-2024
Żaganny

Utrudnienia na Żaganny – wymiana oświetlenia

Szanowni mieszkańcy, W dniach 28-30 kwietnia 2021 roku firma Enea Oświetlenie  z Zielonej Góry będzie prowadziła prace związane z wymianą słupów i opraw oświetlenia ulicznego...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego...

Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w...