Ratusz w Żaganiu

Opracujemy dokumentację, by ubiegać się o środki na remont

Burmistrz Andrzej Katarzyniec rozstrzygnął  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza”, przy ulicy Rynek 36 w Żaganiu. W postępowaniu zostały złożone...

Wszystkiego najwspanialszego z okazji Dnia Ojca

Życzymy Wam wszystkiego najwspanialszego, Ojcowie! Niech spełniają się Wasze marzenia, a każdy dzień stanowi okazję do wspólnego odkrywania świata z bliskimi!
Pozar

Wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat  o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. lubuskiego III...

Nowe drzewa w mieście

16 listopada 2020 roku rozpoczęto sadzenie zakupionych dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego drzew miododajnych. Zgodnie z zapisami programu grantowego nasadzenia należy przeprowadzić...
Oddanie Mostu Kolejarzy

Most Kolejarzy oficjalnie oddany do użytku

Burmistrz Andrzej Katarzyniec odebrał dziś oficjalnie nowe przęsło Mostu Kolejarzy, które zastąpiło uszkodzoną przez drzewo konstrukcję. Jak podkreślał w trakcie spotkania Daniel Chmiel z...

Opracowujemy procedury, by sprawnie reagować na zagrożenie

Na zaproszenie gospodarza miasta odbyło się w magistracie posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzył Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza Żagania. Spotkanie dotyczyło opracowania procedur...

Autobusem na strefę przemysłową

13 stycznia 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił lokalne media na strefę przemysłową, aby poinformować o uruchomionych nowych połączeniach autobusowych dla osób pracujących w...

Naprawiamy chodnik i miejsca parkingowe przy ulicy Długiej

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na modernizację chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ulicy Długiej (łącznika ulicy Brackiej z ulicą J. Keplera) o łącznej...
Opłatomat

Przy dokonywaniu opłat zachęcamy do korzystania z opłatomatu

Przypominamy, że 15 września mija termin płatności III raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2022 rok oraz II raty podatku od środków...
Komunikat

Głośna próba syren alarmowych

Informujemy, że dziś 28 września 2023 roku w godzinach od 12.00 do 12.30 przeprowadzona zostanie w Żaganiu głośna próba syren alarmowych, nadając sygnał akustyczny: –...