Pracujemy nad dokumentacją przebudowy kąpieliska miejskiego

Przypomnijmy, że wartość pierwszego przetargu trzykrotnie przekraczała dofinansowanie uzyskane na ten cel. Niezbędna okazała się zmiana projektu, więc od września trwają intensywne prace nad...

Lotników Alianckich oddana przed terminem

Zakończyliśmy przed planowanym terminem inwestycję przebudowy fragmentu ulicy Lotników Alianckich w Żaganiu. Powstała nowa droga, chodniki, kanalizacja deszczowa wraz z nowymi studzienkami i osadnikami....

Zmiana organizacji ruchu na Wszystkich Świętych

Informujemy, że od godz. 7.00 1 listopada do godz. 18.00 2 listopada zostanie wprowadzona czasowa zmiana w stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Krętej...

Znamy zadania wybrane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim 2024

Poznaliśmy dziś oficjalne wyniki budżetu obywatelskiego. Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza Żagania, zaprosił do magistratu dziennikarzy, by za ich pośrednictwem przekazać mieszkańcom informacje na temat...

Dobiega końca projekt termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 2

Kończymy projekt termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Skarbowej 13 w Żaganiu. W ramach inwestycji wymieniono okna i drzwi, wykonano izolację termiczną ścian fundamentowych...

Partnerskie spotkanie w Żaganiu

10 października gościliśmy w Żaganiu 4-osobową delegację z naszego miasta partnerskiego Chocimia. Wizyta ukraińskich partnerów w żagańskim magistracie była okazją do sprecyzowania dalszych form...

Bądźcie trampoliną do lepszego jutra!

Po latach z sympatią wspominamy pedagogów, którzy wyznaczali nam odpowiednie kierunki życia, myślenia, rozwijali pasje i doceniali umiejętności. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz...

Naprawiamy chodnik i miejsca parkingowe przy ulicy Długiej

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na modernizację chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ulicy Długiej (łącznika ulicy Brackiej z ulicą J. Keplera) o łącznej...

Wasze zdjęcia stworzą miejski kalendarz na 2024 rok

Trzy lata temu zaprosiliśmy Państwa do wspólnego stworzenia kalendarza miejskiego. Spojrzeliście na miasto "swoim okiem" wysyłając zdjęcia ukazujące piękne oblicza Żagania. Kalendarz okazał się...

Święto Terenowych Organów Wykonawczych MON

Burmistrz Andrzej Katarzyniec wziął udział w uroczystości z okazji Święta Terenowych Organów Wykonawczych MON. Spotkanie stało się okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń i wyróżnień...