Start Unsere Stadt Entdecke Żagań

Entdecke Żagań

Arena Żagań Spółka z o. o.

Arena Żagań Spółka z o. o. powstała w wyniku reorganizacji, jaka miała miejsce w styczniu 2020 r. Pierwotnie od roku 2007 działała pod nazwą Pałac Książęcy Sp. z o. o, a jej założycielem i właścicielem jest Gmina Żagań o statusie miejskim.

Zakres działalności spółki obejmuje zarządzanie Kompleksem Arena Żagań oraz administrowanie obiektami powierzonymi przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
Oferta spółki obejmuje ponadto: organizację imprez sportowych, zgrupowań, szkoleń i eventów oraz wynajem miejsc noclegowych w Hostelu Arena.

Adres | Siedziba:
Jana Kochanowskiego 6, Żagań, Polska
Telefon kontaktowy: 68 455 89 77
Adres strony internetowej: