Na prośbę Zarządu Klubu MKS Czarni Arena Żagań burmistrz zwołałsesję w trybie nadzwyczajnym w sprawie zmian w sposobie finansowania sportu kwalifikowanego w mieście. Pomimo trzygodzinnej dyskusji radni nie zdecydowali się wesprzeć Czarnych Żagań dodatkowymi środkami. Podczas dyskusji większość radnych wyrażała swoje poparcie dla klubu, jednak głosowanie zweryfikowało ich rzeczywiste stanowisko. Relacja w Radiu Zachód W budżecie miasta na rok 2012 przeznaczono na ten rodzaj sportu kwotę: 620 tys. zł na stypendia sportowe w tym 120 tys. Z przeznaczeniem na WKS Sobieski Arena Żagań i 500 tys. zł na MKS Czarni Arena Żagań oraz 150 tys. zł na organizację sportu i wynajem obiektów sportowych. Z tego 60 tys. zł zaplanowano w pierwotnej wersji budżetu w listopadzie 2011 r. , a dodatkowe 90 tys. zł po rozmowach z zarządami klubów w styczniu 2012 r. Radni ostatecznie odrzucili kwotę 90 tys. Zł, z której 80 tys. miało zasilić budżet MKS Czarni i 10 tys. WKS Sobieski, z przeznaczeniem na wynajem obiektów sportowych w Żaganiu. Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji wrócono do tej wersji budżetu. Ponadto na prośbę klubu MKS CZARNI zdecydowano o zdjęciu ze stypendiów sportowych kwoty 200 tys. zł i przeznaczeniu jej na bieżącą działalność klubu. Po przeanalizowaniu budżetu Burmistrz zaproponował aby wesprzeć klub kwotą 60 tys. zł w ramach promocji miasta poprzez sport. Pomogłoby to w ubieganiu sie o licencją na gre w II. Lidze oraz w rejestracji zawodników. Niestety radni głosami koalicji: Po-PiS-PSL-NMNP nie zgodzili się na wsparcie klubu. Tym samym sytuacja w klubie MKS Czarni Arena Żagań robi się bardziej dramatyczna. Czarni to jedyny klub piłkarski w województwie lubuskim, który występuje na szczeblu centralnym. W tym roku klub obchodzi 55-lecie istnienia. . .