Już od maja rusza kolejny cykl szkoleń poświęcony zagadnieniom przygotowania i realizacji projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizował spotkania warsztatowe, które odbywać się będą na terenie całego województwa. Ich tematyka obejmuje kilka bloków tematycznych związanych z: zasadami zatrudniania i zarządzania personelem w projektach, sporządzaniem wniosku aplikacyjnego w generatorze, kwalifikowalnością wydatków oraz ich monitorowaniem i rozliczaniem, możliwościami wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ze wsparciem pracowników przedsiębiorstw. Cykl szkoleniowy obejmie 47 spotkań realizowanych w siedmiu miejscowościach naszego województwa. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej www. efs. lubuskie. pl. Szczegółowy wykaz szkoleń znajduje się na stronie: http://efs. lubuskie. pl/PL/strona_glowna/5/1772/Rusza_cykl_szkolen_poswiecony_Programowi_Operacyjnemu_Kapital_Ludzki/